tisdag 3 februari 2015

Får Gud plats i Sverige?

Varför är jag kristen, del 2


Har vi kommit till av en slump eller finns det en Gud? Jag tror att Gud finns och många är vi som tror detsamma. Om man tror på Gud eller ej, beror inte på hur mycket en människa vet. Läs t ex denna mycket intressanta artikel från Svenska Dagbladet: "Vetenskap och tro är ingen motsättning!"

Bland dem som tror på Gud finns människor ur alla samhällsklasser och med alla grader av utbildning!
Och det är inte svårare att tro på Gud för en atomfysiker än det är för en någon annan.

Tron är inte ett slags av världsförklaring som man har kommit fram till genom det vetenskapen kan registrera, genom objektiva fakta. Den sortens fakta skapar bara en bild av världen. Men förutom en världsbild har de allra flesta människor också en livsåskådning, antingen en genomtänkt och grundad eller en mindre genomtänkt sådan.

Allt går inte att väga och mäta och man kan inte objektivt konstatera om t ex en mamma älskar sina barn, men man kan uppleva sådant som något lika verkligt och ofrånkomligt som ett stenblock.

Idag försöker människor i Sverige att "kasta ut Gud" ur skola, i ett försök att vara neutral och vetenskaplig och i någon sorts rädsla för "indroktrinering". Men hur blir skolan neutral? Genom att t ex propagerar för att det rätta skulle vara att inte tro på eller räkna med Gud. Tron på att Gud inte finns är också en livsåskådning och inte heller den går att vetenskapligt bevisa.

Får Gud plats?

"Inte om världen ser ut så här...Om världen är en stängd låda, då får Gud inte plats i den. Då är tillvaron enbart materiell och styrs av inomvärldsliga faktorer som vi förr eller senare kommer att kartlägga genom forskning. Vi lever i ett slutet system av begripliga orsaker till allt som sker. På vissa områden är det pengarna som styr. På andra är det fysikaliska samband. Mänskliga relationer styrs av hormoner och psykologiska behov. Kroppen styrs av gener och celler. Allt har en materiell förklaring.
Om världen är sådan, då blir kristendomen på sin höjd en vacker tavla på väggen i den slutna lådan. Om vi tänker att världen egentligen styrs av materiella faktorer, då finns det ingen andlig värld som Bibeln pratar om. Då kan vi bara använda Gud som ett annat ord för Livet, som en livstolkning som ger ett slags hjälp att orientera sig i tillvaron, som en poetisk dimension åt en alltför grå vardag.
Men något egentligt gudomligt ingripande i människans verklighet kan det inte handla om. Bibelns tal om änglar, onda andra och liknande fenomen måste avfärdas som gamla myter. Och att GUD faktiskt skulle existera, oberoende av om vi tror på honom eller ej, det blir i ärlighetens namn omöjligt. Och därmed kan han naturligvits inte heller åstadkomma någon verklig förändring av vår situation.

... Men om världen ser ut så här...


Här är "lådan" öppen. Den materiella världen är percis lika verklig som i den slutna lådan. Skillnaden är att världen inte bara är materiell utan att det dessutom finns en andlig verklighet, som ständigt samspelar med den fysiska verkligheten.
Den fysiska världen har skapats av en Gud som själv är andlig. Precis som ett hus inte är byggmästaren, så är inte Gud detsamma som träd, måsar och galaxer. Men han är ständigt närvarande i sin skapelse, han "vandrar ut och in i den" och han ingriper ständigt för att uppehålla och förnya sin skapelse.
De materiella sambanden är precis lika verkliga som i den "stängda lådan": pengar, hormoner, partikelrörelser osv. Men världen är inte begränsad till det materiella. Gud är skapelsens herre, och han kan när som helst gripa in och ändra ett skeende.
Här är kristendomen inte längre en vacker tavla på väggen i den stängda lådan. Här innebär den Guds hand som griper in i människans liv och skapar verkliga förändringar i vår situation. Det betyder också att vi ständigt är omgivna av den osynliga verkligheten, den andliga världen. Änglar och onda andar är lika verkliga som grässtrån och kameler - enda skillnaden är att de inte syns.

... Eller snarare så här...Världen är inte normal. "Lådan" är inte tom. Tillvaron är inte neutral. Bibeln skildrar hur en katastrof inträffade i början av mänsklighetens historia, som ledde till att världen ockuperades av den Onde. 
Därmed kom ett mörker över tillvaron, som har skadat hela skapelsen. Det friska livet som Gud skapade blev förvrängt. Det fria liv han avsåg för människan blev förtryckt. Det gäller alla nivåer, från den storpolitiska till arbetsplatser och familjer, ända ner till barnens lek i sandlådan. Pengar, sex och makt är tre av brännpunkterna för detta förtryck från den Onde, som tar sig många olika uttryck. Resultatet är bland annat ett molande främlingskap som vi känner inför tillvaron.
Men mörkret blandar sig hela tiden med ljuset från Guds ursprungliga skapelse. Det gör att ondskan inte alltid är så lätt att identifiera. Vi är indragna i en ständig kamp mellan gott och ont, i ett kosmiskt kraftfält mellan Gud och den Onde. Som Bob Dylan sjunger: "You´ve Gotta Serve Somebody...""


~ Hämtat ut boken "TÄNK OM någon frågar dig: VARFÖR ÄR DU KRISTEN? Vad svarar du då?" skriven av Magnus Malm och Håkan Arlebrand, 1993

 För mig är Jesus lika verklig som mina barn 
och hans kärlek lika påtaglig som den kärlek jag känner för mina barn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar